MD tiraj ve dağıtım bilgileri:

Sayı
Tiraj
Dağıtım
Kapak Konusu
Kategori
Yeniden basıldı.
2003-1
10.000
8.751
Fonksiyonlar
Temel Matematik
Yeniden basıldı.
2003-2
12.000
10.588
Özyapı Dönüşümleri
Temel Matematik
Yeniden basıldı.
2003-3
15.000
14.084
Çizgeler
Sonlu Matematik
Yeniden basıldı.
2003-4
19.000
18.339
2 x 2 = 4
Kümeler Kuramı
Yeniden basıldı.
2004-1
17.000
14.266
Halkalar Asallar ve İndirgenemezler (1)
Cebir
2004-2
15.000
14.719
Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (2)
Cebir
2004-3
16.000
14.539
Modüler ve p-sel Sayılar
Cebir
2004-4
17.000
15.023
Geometrik Kombinatorik
Sonlu Matematik
2005-1
17.000
15.328
Sayma
Sonlu Matematik
2005-2
17.000
14.734
Konikler (I)
Geometri
2005-3
17.000
16.094
Konikler (II)
Geometri
2005-4
16.000
14.543
Sıralamalar
Kümeler Kuramı
2006-1
16.000
13.875
Ordinaller
Kümeler Kuramı
2006-2
16.000
12.885
Seçim Beliti ve Zorn Önsavı
Kümeler Kuramı
2006-3
16.000
11.632
Kardinal Sayılar
Kümeler Kuramı
2006-4
17.000
12.674
Tamsayılar, Kesirli Sayılar ve Sıralı Halkalar
Kümeler Kuramı
2007-1
17.000
10.497
Kesirli Sayı Dizileri ve Gerçel Sayılar (I)
Kümeler Kuramı
2007-2
16.900
11.088
Gerçel Sayıların İnşası (II)
Kümeler Kuramı
2007-3
15.000
11.588
Analiz I - Diziler
Analiz
2007-4
13.000
10.517
Analiz II - Diziler ve exp Fonksiyonu
Analiz
2008-1
14.000
10.665
Analiz III - Seriler
Analiz
2008-2
12.000
11.434
Analiz IV - Seriler
Analiz
2008-3
25.000
21.768
Analiz V - Süreklilik ve Limit
Analiz
2008-4
15.000
11.139
Analiz VI - Düzgün Yakınsaklık
Analiz
2009-1,2
15.000
11.854
Topoloji
Analiz
2009-3,4
15.000
9.948
Metrik Uzaylar ve Topoloji
Analiz
2010-1
15.000
12.703
Fonksiyonel Analiz
Analiz
2010-2
15.000
12.932
Türev
Analiz
2010-3
15.000
10.604
Fonksiyon Çizimi
Analiz
2010-4
15.000
9.390
Fonksiyon ve Eğri Çizimleri
Analiz
2011-1
15.000
11.186
Karelerin Toplamı
Sayılar Kuramı
2011-2
15.000
11.798
İntegral I
Analiz
2011-3
15.000
11.335
İntegral II
Analiz
2011-4
15.000
8.172
İntegral III
Analiz
2012-1
15.000
8.925
Analizden Konular I
Analiz
2012-2
15.000
7.755
Analizden Konular II
Analiz
2012-3
15.000
8.145
İntegral 4
Analiz
2012-4
15.000
6.277
Analizden Konular III
Analiz
2013-1
15.000
5.904
Analizden Konular IV
Analiz
2013-2
15.000
6.202
Grup Teorisi I
Cebir
2013-3
15.000
6.202
Grup Teorisi II
Cebir
2013-4
15.000
6.202
Grup Teorisi III (son)
Cebir


Kapak Konularımız:


Sayıların İnşası: 2003-IV, 2006-IV, 2007-I ve 2007-II sayılarımızın kapak konularında doğal sayıları, tamsayıları, kesirli sayıları ve gerçel sayıları matematiksel olarak ve en az sayıda matematiksel aksiyomla inşa ettik. Bu sayıların kapak konuları bir kitap niteliğindedir.
Aksiyomatik Kümeler Kuramı: 2003-IV, 2005-IV, 2006-I-II-III sayılarımızın kapak konularında ise kümeler kuramında ortalama, hatta ortalamanın üstünde bir matematikçinin bilmesi gereken her şeyi içeriyor. Bu sayıların kapak konuları da bir kitap niteliğindedir.
Sonlu Matematik: 2003-I sayısında fonksiyonları, 2003-II sayısında özyapı dönüşümlerini, 2003-III'te çizgeleri, yani grafları, 2004-IV'te geometrik kombinatorik konusunu, 2005-I'de saymayı ele aldık. Bu kapak konularımız liseliler icin birebirdir.
Geometri: 2005-II ve III sayılarımızda çemberleri, elipsleri, parabolleri ve hiperbolleri (yani ortak adıyla konikleri) ele aldık. Liselilerin hoşuna gidecektir.
Cebir ve Sayılar Kuramı: 2004-I, II ve III sayılarında tamsayıları, polinomları, modüler sayıları ve p-sel sayıları ele aldık. Ayrıca tek çarpanlama bölgelerini (UFD) de oldukça derin irdeledik. 2011-I sayısında "karelerin toplamı" konusunu ele aldık. Örneğin her doğal sayının 4 tam karenin toplamı olduğunu kanıtladık.  
Analiz: 2007-III'ten 2013-I sayımıza kadar (2011-I sayısı dışında) kapak konularımızda hep analizi işledik. Ta en başından, gerçel sayıların aksiyomatik tanımından başladık. 2008 sonuna kadar, diziler, yakınsaklık, seriler, süreklilik, limit, düzgün yakınsaklık, Cauchy çarpım formülü, Weierstrass M-teoremi, exp (üssel) ve trigonometrik fonksiyonlar ve logaritma ele alındı. 2009 sayılarında ele alınan topoloji ve metrik uzayları da eklenince analizin temelleri olabilecek en sağlam bir biçimde atılmış oldu. 2010-I'de fonksiyonel analize kısa bir giriş yaptık ve düzgün yakınsaklığı çok ayrıntılı işledik, örneğin son derece önemli Weiersrtrass-Stone Yoğunluk Teoremi'ni kanıtladık. 2010-II'de nihayet türeve el attık ve aynı konuyu 2010-III'te devam ettik. 2010-IV'te eğri çizimlerine girdik. 2011-II'de integral konusuna daldık.
Cebir: 2013-II sayımızdan itibaren grup teorisine el attık. 2013-IV sayısına kadar üç sayı boyunca ortalama bir matematikçinin bilmesi gerekenden galiba biraz daha fazla grup teorisi işledik.