MD Kapak Konuları:

 

Yıl Sayı Kapak Konusu Kategori
2003-1 56 Fonksiyonlar Temel Matematik
2003-2 57 Özyapı Dönüşümleri Temel Matematik
2003-3 58 Çizgeler Sonlu Matematik
2003-4 59 2 x 2 = 4 Kümeler Kuramı
2004-1 60 Halkalar Asallar ve İndirgenemezler (1) Cebir
2004-2 61 Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (2) Cebir
2004-3 62 Modüler ve p-sel Sayılar Cebir
2004-4 63 Geometrik Kombinatorik Sonlu Matematik
2005-1 64 Sayma Sonlu Matematik
2005-2 65 Konikler (I) Geometri
2005-3 66 Konikler (II) Geometri
2005-4 67 Sıralamalar Kümeler Kuramı
2006-1 68 Ordinaller Kümeler Kuramı
2006-2 69 Seçim Beliti ve Zorn Önsavı Kümeler Kuramı
2006-3 70 Kardinal Sayılar Kümeler Kuramı
2006-4 71 Tamsayılar, Kesirli Sayılar ve Sıralı Halkalar Kümeler Kuramı
2007-1 72 Kesirli Sayı Dizileri ve Gerçel Sayılar (I) Kümeler Kuramı
2007-2 73 Gerçel Sayıların İnşası (II) Kümeler Kuramı
2007-3 74 Analiz I - Diziler Analiz
2007-4 75 Analiz II - Diziler ve exp Fonksiyonu Analiz
2008-1 76 Analiz III - Seriler Analiz
2008-2 77 Analiz IV - Seriler Analiz
2008-3 78 Analiz V - Süreklilik ve Limit Analiz
2008-4 79 Analiz VI - Düzgün Yakınsaklık Analiz
2009-1,2 80 Topoloji Analiz
2009-3,4 81 Metrik Uzaylar ve Topoloji Analiz
2010-1 82 Fonksiyonel Analiz Analiz
2010-2 83 Türev Analiz
2010-3 84 Fonksiyon Çizimi Analiz
2010-4 85 Fonksiyon ve Eğri Çizimleri Analiz
2011-1 86 Karelerin Toplamı Sayılar Kuramı
2011-2 87 İntegral I Analiz
2011-3 88 İntegral II Analiz
2011-4 89 İntegral III Analiz
2012-1 90 Analizden Konular I Analiz
2012-2 91 Analizden Konular II Analiz
2012-3 92 İntegral 4 Analiz
2012-4 93 Analizden Konular III Analiz
2013-1 94 Analizden Konular IV Analiz
2013-2 95 Grup Teorisi I Cebir
2013-3 96 Grup Teorisi II Cebir
2013-4 97 Grup Teorisi III Cebir


Kapak Konularımız:


Sayıların İnşası: 2003-IV, 2006-IV, 2007-I ve 2007-II sayılarımızın kapak konularında doğal sayıları, tamsayıları, kesirli sayıları ve gerçel sayıları matematiksel olarak ve en az sayıda matematiksel aksiyomla inşa ettik. Bu sayıların kapak konuları bir kitap niteliğindedir.
Aksiyomatik Kümeler Kuramı: 2003-IV, 2005-IV, 2006-I-II-III sayılarımızın kapak konularında ise kümeler kuramında ortalama, hatta ortalamanın üstünde bir matematikçinin bilmesi gereken her şeyi içeriyor. Bu sayıların kapak konuları da bir kitap niteliğindedir.
Sonlu Matematik: 2003-I sayısında fonksiyonları, 2003-II sayısında özyapı dönüşümlerini, 2003-III'te çizgeleri, yani grafları, 2004-IV'te geometrik kombinatorik konusunu, 2005-I'de saymayı ele aldık. Bu kapak konularımız liseliler icin birebirdir.
Geometri: 2005-II ve III sayılarımızda çemberleri, elipsleri, parabolleri ve hiperbolleri (yani ortak adıyla konikleri) ele aldık. Liselilerin hoşuna gidecektir.
Cebir ve Sayılar Kuramı: 2004-I, II ve III sayılarında tamsayıları, polinomları, modüler sayıları ve p-sel sayıları ele aldık. Ayrıca tek çarpanlama bölgelerini (UFD) de oldukça derin irdeledik. 2011-I sayısında "karelerin toplamı" konusunu ele aldık. Örneğin her doğal sayının 4 tam karenin toplamı olduğunu kanıtladık.  
Analiz: 2007-III'ten 2013-I sayımıza kadar (2011-I sayısı dışında) kapak konularımızda hep analizi işledik. Ta en başından, gerçel sayıların aksiyomatik tanımından başladık. 2008 sonuna kadar, diziler, yakınsaklık, seriler, süreklilik, limit, düzgün yakınsaklık, Cauchy çarpım formülü, Weierstrass M-teoremi, exp (üssel) ve trigonometrik fonksiyonlar ve logaritma ele alındı. 2009 sayılarında ele alınan topoloji ve metrik uzayları da eklenince analizin temelleri olabilecek en sağlam bir biçimde atılmış oldu. 2010-I'de fonksiyonel analize kısa bir giriş yaptık ve düzgün yakınsaklığı çok ayrıntılı işledik, örneğin son derece önemli Weiersrtrass-Stone Yoğunluk Teoremi'ni kanıtladık. 2010-II'de nihayet türeve el attık ve aynı konuyu 2010-III'te devam ettik. 2010-IV'te eğri çizimlerine girdik. 2011-II'de integral konusuna daldık.
Cebir: 2013-II sayımızdan itibaren grup teorisine el attık. 2013-IV sayısına kadar üç sayı boyunca ortalama bir matematikçinin bilmesi gerekenden galiba biraz daha fazla grup teorisi işledik.