Yazdırılabilir Sayfa
 

 

 

Matematik Dünyası > Anasayfa

Matematik DünyalarıMatematik Dünyası'na Hoşgeldiniz

2003'te Ali Nesin'in devraldığı Matematik Dünyası dergisi (MD), 2013'ten beri Ayhan Günaydın'ın sorumluluğunda çıkmaktadır.

Yeni MD'nin yazışma adresi:

Matematik Dünyası Dergisi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silahşör Caddesi
No: 71, 34480
Bomonti - Şişli - İstanbul

Telefon: 0212 246 00 11 / 5876
Faks: 0212 261 11 21
E-posta: md@msgsu.edu.tr
Web: http://www.matematikdunyasi.info/
Facebook: facebook.com/md.dergi
Twitter: @md_dergi

Bu web sitesi eski MD'nin sitesidir. Yeni MD sitesi için tıklayın.

MD'den Notlar:

 • Duyuru listelerimize üye olarak son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. MD duyuru listesine üye olmak için tıklayın.

 • 2003-2013 MD arşivi.

 • 2003 öncesi MD arşivi.

 • Dizinler için tıklayın: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

 • Kapaklarımız için tıklayın.

 • Nesin Matematik Köyü duyuru listesine üye olmak için tıklayın.

 • Matematik ders notları, popüler yazılar, kitaplar için tıklayın.

 • MD tiraj ve dağıtım bilgileri:

  Sayı
  Tiraj
  Dağıtım
  Kapak Konusu
  Kategori
  Yeniden basıldı.
  2003-1
  10.000
  8.751
  Fonksiyonlar
  Temel Matematik
  Yeniden basıldı.
  2003-2
  12.000
  10.588
  Özyapı Dönüşümleri
  Temel Matematik
  Yeniden basıldı.
  2003-3
  15.000
  14.084
  Çizgeler
  Sonlu Matematik
  Yeniden basıldı.
  2003-4
  19.000
  18.339
  2 x 2 = 4
  Kümeler Kuramı
  Yeniden basıldı.
  2004-1
  17.000
  14.266
  Halkalar Asallar ve İndirgenemezler (1)
  Cebir
  2004-2
  15.000
  14.719
  Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (2)
  Cebir
  2004-3
  16.000
  14.539
  Modüler ve p-sel Sayılar
  Cebir
  2004-4
  17.000
  15.023
  Geometrik Kombinatorik
  Sonlu Matematik
  2005-1
  17.000
  15.328
  Sayma
  Sonlu Matematik
  2005-2
  17.000
  14.734
  Konikler (I)
  Geometri
  2005-3
  17.000
  16.094
  Konikler (II)
  Geometri
  2005-4
  16.000
  14.543
  Sıralamalar
  Kümeler Kuramı
  2006-1
  16.000
  13.875
  Ordinaller
  Kümeler Kuramı
  2006-2
  16.000
  12.885
  Seçim Beliti ve Zorn Önsavı
  Kümeler Kuramı
  2006-3
  16.000
  11.632
  Kardinal Sayılar
  Kümeler Kuramı
  2006-4
  17.000
  12.674
  Tamsayılar, Kesirli Sayılar ve Sıralı Halkalar
  Kümeler Kuramı
  2007-1
  17.000
  10.497
  Kesirli Sayı Dizileri ve Gerçel Sayılar (I)
  Kümeler Kuramı
  2007-2
  16.900
  11.088
  Gerçel Sayıların İnşası (II)
  Kümeler Kuramı
  2007-3
  15.000
  11.588
  Analiz I - Diziler
  Analiz
  2007-4
  13.000
  10.517
  Analiz II - Diziler ve exp Fonksiyonu
  Analiz
  2008-1
  14.000
  10.665
  Analiz III - Seriler
  Analiz
  2008-2
  12.000
  11.434
  Analiz IV - Seriler
  Analiz
  2008-3
  25.000
  21.768
  Analiz V - Süreklilik ve Limit
  Analiz
  2008-4
  15.000
  11.139
  Analiz VI - Düzgün Yakınsaklık
  Analiz
  2009-1,2
  15.000
  11.854
  Topoloji
  Analiz
  2009-3,4
  15.000
  9.948
  Metrik Uzaylar ve Topoloji
  Analiz
  2010-1
  15.000
  12.703
  Fonksiyonel Analiz
  Analiz
  2010-2
  15.000
  12.932
  Türev
  Analiz
  2010-3
  15.000
  10.604
  Fonksiyon Çizimi
  Analiz
  2010-4
  15.000
  9.390
  Fonksiyon ve Eğri Çizimleri
  Analiz
  2011-1
  15.000
  11.186
  Karelerin Toplamı
  Sayılar Kuramı
  2011-2
  15.000
  11.798
  İntegral I
  Analiz
  2011-3
  15.000
  11.335
  İntegral II
  Analiz
  2011-4
  15.000
  8.172
  İntegral III
  Analiz
  2012-1
  15.000
  8.925
  Analizden Konular I
  Analiz
  2012-2
  15.000
  7.755
  Analizden Konular II
  Analiz
  2012-3
  15.000
  8.145
  İntegral 4
  Analiz
  2012-4
  15.000
  6.277
  Analizden Konular III
  Analiz
  2013-1
  15.000
  5.904
  Analizden Konular IV
  Analiz
  2013-2
  15.000
  6.202
  Grup Teorisi I
  Cebir
  2013-3
  15.000
  6.202
  Grup Teorisi II
  Cebir
  2013-4
  15.000
  6.202
  Grup Teorisi III (son)
  Cebir

 • Kapak Konularımız:
  Sayıların İnşası: 2003-IV, 2006-IV, 2007-I ve 2007-II sayılarımızın kapak konularında doğal sayıları, tamsayıları, kesirli sayıları ve gerçel sayıları matematiksel olarak ve en az sayıda matematiksel aksiyomla inşa ettik. Bu sayıların kapak konuları bir kitap niteliğindedir.
  Aksiyomatik Kümeler Kuramı: 2003-IV, 2005-IV, 2006-I-II-III sayılarımızın kapak konularında ise kümeler kuramında ortalama, hatta ortalamanın üstünde bir matematikçinin bilmesi gereken her şeyi içeriyor. Bu sayıların kapak konuları da bir kitap niteliğindedir.
  Sonlu Matematik: 2003-I sayısında fonksiyonları, 2003-II sayısında özyapı dönüşümlerini, 2003-III'te çizgeleri, yani grafları, 2004-IV'te geometrik kombinatorik konusunu, 2005-I'de saymayı ele aldık. Bu kapak konularımız liseliler icin birebirdir.
  Geometri: 2005-II ve III sayılarımızda çemberleri, elipsleri, parabolleri ve hiperbolleri (yani ortak adıyla konikleri) ele aldık. Liselilerin hoşuna gidecektir.
  Cebir ve Sayılar Kuramı: 2004-I, II ve III sayılarında tamsayıları, polinomları, modüler sayıları ve p-sel sayıları ele aldık. Ayrıca tek çarpanlama bölgelerini (UFD) de oldukça derin irdeledik. 2011-I sayısında "karelerin toplamı" konusunu ele aldık. Örneğin her doğal sayının 4 tam karenin toplamı olduğunu kanıtladık.  
  Analiz: 2007-III'ten 2013-I sayımıza kadar (2011-I sayısı dışında) kapak konularımızda hep analizi işledik. Ta en başından, gerçel sayıların aksiyomatik tanımından başladık. 2008 sonuna kadar, diziler, yakınsaklık, seriler, süreklilik, limit, düzgün yakınsaklık, Cauchy çarpım formülü, Weierstrass M-teoremi, exp (üssel) ve trigonometrik fonksiyonlar ve logaritma ele alındı. 2009 sayılarında ele alınan topoloji ve metrik uzayları da eklenince analizin temelleri olabilecek en sağlam bir biçimde atılmış oldu. 2010-I'de fonksiyonel analize kısa bir giriş yaptık ve düzgün yakınsaklığı çok ayrıntılı işledik, örneğin son derece önemli Weiersrtrass-Stone Yoğunluk Teoremi'ni kanıtladık. 2010-II'de nihayet türeve el attık ve aynı konuyu 2010-III'te devam ettik. 2010-IV'te eğri çizimlerine girdik. 2011-II'de integral konusuna daldık.
  Cebir: 2013-II sayımızdan itibaren grup teorisine el attık. 2013-IV sayısına kadar üç sayı boyunca ortalama bir matematikçinin bilmesi gerekenden galiba biraz daha fazla grup teorisi işledik.

(Eski) Editörden

Bazı sayılarımızın satışı 12 bini geçti. Sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir başarıdır bu. Üstelik matematiği sulandırmadan başardık bunu. Matematiğin kendisi zaten eğlenceli olduğundan, okuru eğlendirelim diye yapay bir çabaya girmeye gerek duymadık. Matematiği olduğu gibi ve profesyonellerin bakış açısıyla, ama herkesin anlayabileceğini umduğumuz bir biçim, biçem ve dilde sunduk. Üniversite sınavları, lise müfredatı, okullardaki kötü eğitim hiç ama hiç umurumuzda olmadı. Okuru ciddiye aldik. Çocuktur, gençtir, amatördür, "gelişmekte olan ülke" vatandaşıdır demeden, en ileri seviyede ve en soyut matematiği yalansız dolansız anlatmaya çalıştık. Biraz olsun başarmış olmalıyız ki dergimiz pek az derginin ulaşabildiği bir satışa ulaştı.

Yazının devamı için tıklayın.

Eski tanıtım yazısı için tıklayın.

Geçmiş Kapak Konuları

2003-I Fonksiyonlar (Functions)
2003-II Özyapı Dönüşümleri (Automorphisms)
2003-III Çizgeler (Graphs)
2003-IV 2 x 2 = 4 (Kümeler kuramı / Set theory)
2004-I Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (1)
2004-II Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (2)
2004-III Modüler ve p-sel Sayılar (Modular and p-adic numbers)
2004-IV Geometrik Kombinatorik
2005-I Sayma (Counting)
2005-II Konikler (1) (Conics I)
2005-III Konikler (2) (Conics II)
2005-IV Sıralamalar (Orderings)
2006-I Ordinaller (Ordinals)
2006-II Seçim Beliti ve Zorn Önsavı (Axiom of choice)
2006-III Kardinal Sayılar (Cardinal numbers)
2006-IV Tamsayılar, Kesirli Sayılar ve Sıralı Halkalar (Integers, rationals and totally ordered rings)
2007-I Kesirli Sayı Dizileri ve Gerçel Sayılar (I) (Rational sequences and construction of real numbers I)
2007-II Gerçel Sayıların İnşası (II) (Construction of real numbers II)
2007-III Analiz I - Diziler (Analysis I - Sequences)
2007-IV Analiz II - Diziler ve exp Fonksiyonu (Analysis II - Sequences and exp Function)
2008-I Analiz III - Seriler (Analysis III - Series)
2008-II Analiz IV - Seriler (Analysis IV - Series)
2008-III Analiz V - Süreklilik ve Limit (Analysis V - Continuity and Limits)
2008-IV Analiz VI - Düzgün Yakınsaklık (Analysis VI - Uniform Convergence)
2009-I-II Topoloji (Topology)
2009-III-IV Metrik Uzaylar ve Topoloji (Metric spaces and topology)
2010-I Fonksiyonel Analiz (Functional Analysis)
2010-II Türev (Differentition)
2010-III Türev ve Fonksiyon Çizimi (Differention and function graphing)
2010-IV Fonksiyonlar ve Eğri Çizimleri (Function and curve graphing)
2011-I Karelerin Toplamı (Sum of Squares)
2011-II İntegral I (İntegration I)
2011-III İntegral II (İntegration II)
2011-IV İntegral III (İntegration III)
2012-I Analizden Konular (Topics in Analysis)
2012-II Analizden Konular II (Topics in Analysis II)
2012-III İntegral IV (İntegration IV)
2012-IV Analizden Konular III (Topics in Analysis III)
2013-I Analizden Konular IV (Topics in Analysis IV)
2013-II Grup Teori I (Group Theory I)
2013-III Grup Teori II (Group Theory II)
2013-IV Grup Teori III (Group Theory III)

 

 
 
 

Yeni MD'nin iletişim bilgileri (2013 sonrası sayılar için): http://www.matematikdunyasi.info/iletisim
2013 öncesi sayılar için: https://nesinyayinevi.com/kitaplar.php?k=E
Sayfanın son güncellendiği tarih: 17.07.2015